Välj en sida
Kapslingsklasser enligt SSIEC529 (IP-systemet) och CEEs beteckningssystem samt jämförelse mellan de två systemen. Det föreligger emellertid inte full överensstämmelse mellan systemen.

Kapslingsklasser enligt   CEEs Benämning Märkning
SSIEC529      
       
Tillämpning1 Grad av skydd    
(Benämning)      

Skydd mot beröring och inträngande föremål

IP0x Inget skydd
IP1x Skydd mot fasta föremål
  större än 50 mm  
IP2x Skydd mot fasta föremål
  större än 12 mm  
IP3x Skydd mot fasta föremål
  större än 2,5 mm  
IP4x Skydd mot fasta föremål
  större än 1,0 mm  
IP5x Skydd mot damm Dammsäker
IP6x Dammtät Dammtät

Skydd mot inträngande vatten

IPx0 Inget skydd Normalutförande
IPx1 Skydd mot droppande vatten Droppskyddad
IPx2 Skydd mot droppande vatten
  vid en lutning av 15°  
IPx3 Skydd mot strilande vatten Strilsäker
IPx4 Skydd mot överstrilning Sköljtät
  med vatten  
IPx5 Skydd mot vattenstrålar Spolsäker
IPx6 Skydd mot tung sjö
IPx7 Skydd mot inverkan av kort- Vattentät
  varig nedsänkning i vatten  
IPx82 Skydd mot långvarig Tryckvattentät
  nedsänkning i vatten  

1 x motsvarar en siffra som första resp andra siffra för beteckning a v skydd mot damm etc resp vatten.
2 Fullständig benämning innefattar uppgift om djup under vattenyta t.ex. IPx8…m.