Välj en sida
Tabell 751
 
Utrymme  

 

Kapslingsklass  

 

Användning  

 

Utomhus  

 

IPX4  

 

Elmateriel som är placerad på ett vinkelrätt avstånd av högst 0,5m från ett vågrätt eller lutande plan (mark, golv, yttertak etc.)  

 

IPX3  

 

Elmateriel som kan utsättas för regn, men som är placerad på ett större vinkelrätt avstånd än 0,5m från ett vågrätt eller ett lutande plan (mark, golv, yttertak etc).  

 

IPX1  

 

Elmateriel som är placerad på sådant sätt att den är skyddad mot regn.  

 

Fuktiga utrymmen  

 

IPX1  

 

Våta utrymmen  

 

IPX4  

 

ANM –

Det förutsätts att regn kan falla med en vinkel på upp till 60° från lodlinjen och att vattenstänk från nedslaget kan nå en höjd av 0,5m. Beträffande exempel på kapslingsklasser för materiel utomhus, se figur 751A.