Välj en sida

Magnetfalt-och-halsorisker-low

v

erksamhet/UtrUstning frekvens* (h

arbetstagare (µt)

z) mätvärden* (µt) referensvärde förElektrolys och smältverk 0 30 000 200 000

Lok 16,7 10 1500

Ställverk 400 kV 50 10 – 40 500

Elsvetsar 50 1-300** 500

Kontorsarbete 50 0,2 500

Elmotorer inom industri Varierar med motortyp 5 – 500 Beroende av frekvens

* vanligt förekommande värden