Välj en sida

Kabelmarkering

MBN = Markering, Band, Normalt

MNN = Markering, Nät, Normalt

MBP = Markering, Band, Plöjning

MBS = Markering, Band, Samplöjning

Kabelskydd

SPN = Skydd, Plant, Normalt

SPP = Skydd, Plant, Plöjning

SRN = Skydd, Rör, Normalt. Rörets Di minst 1,2 x ka belns Dy

SRN-D = Skydd, Rör, Normalt, Delade

SPS = Skydd, Plant, Svåra förhållanden

SRS = Skydd, Rör, Svåra förh. Rörets Di minst 1,2 x kabelns Dy

SRE-P = Skydd, Rör, Extra svåra förhållanden, Plast

SRE-S = Skydd, Rör, Extra svåra förhållanden, Stål

SPP-S = Skydd, Plant, Plöjning, Samplöjning

Vägar

Märkspänning, kV Förläggningsplats Minsta fyllningshöjd, m Kabelskydd Anmärkning

 

 

 

24Alla

I mark där jordbearbetning

förekommer

I mark utan jordbearbetning

I mark där normalt förläggningsdjup

ej kan erhållas

Öppen förläggning på berg,

stolpe eller byggnadskonstruktion

0,55

0,35

Erfordras ej

Erfordras ej

Erfordras

Rör eller U-profil upp till 1,5 m

över mark om kabeln genom

sitt läga ej är skyddad mot

mekanisk åverkan

Förekomsten av djupplöjning

och tjälskjutning skall beaktas

Kabelskydd i förstärkt utförande

enligt avsnitt 10.

Där påtaglig risk för skador

av maskiner eller fordon föreligger

skall kabelskyddet vara

av förstärkt utförande enligt

avsnitt 10

Övrig mark

– För kraftkabel för högre spänning än 24 kV skall fyllningshöjden vara minst 0,55 m och dessutom skall kabelskydd alltid användas.

– Kraftkabel för högst 24 kV märkspänning, förlagd utanför vägbana inom vägområde, anses skyddad genom sitt läge om fyllningshöjden är 0,35 m eller större.

– I vägbana skall kabelskydd användas zoloft dosage. Kabelskyddet skall förläggas så att anståndet från dess översida till markytan är minst 0,35 m. Avståndet mellan platt