Välj en sida

 

3:1224 Belysning för orientering på tomter

 

Belysningen längs tillgängliga och användbara gångvägar och vid parkeringsplatser,

angöringsplatser för bilar och friytor, ska utformas så att personer med

nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan orientera sig.

 

 

 

(BFS 2008:6).

 

 

Allmäntråd

På tillgängliga och användbara gångvägar bör markytan vara tillräckligt

och jämnt belyst. Fast belysning bör inte vara bländande.

 

 

 

(BFS 2008:6).