Välj en sida

 

3:1424 Belysning för orientering i byggnader

 

Belysningen i entréer och kommunikationsutrymmen ska utformas så att personer

med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan orientera sig.

 

(BFS 2008:6).

 

Allmäntråd

 

Golv i kommunikationsutrymmen bör vara tillräckligt och jämnt belysta.

Ljuskällan bör vara avskärmad och kontrasten i ljushet mellan angränsande

utrymmen och mellan ute och inne bör inte vara för stor.

Regler om ljusförhållanden finns i avsnitt 6:32.

Regler om belysning och bländning som skydd mot fall finns i avsnitt

8:21.

 

 

 

(BFS 2008:6).