Välj en sida

 

5:3712 Nödbelysning m.m.

 

Samlingslokaler ska vara försedda med allmänbelysning och nödbelysning.

Trappsteg i samlingssalar ska förses med nödbelysning. Omedelbart utanför

utgångar till det fria ska nödbelysning anordnas. Den belysning som behövs i

samlingslokaler vid utrymning ska kunna tändas från en plats i lokalen.

Utvändiga utrymningsvägar från samlingslokaler ska i hela sin längd vara

belysta och försedda med nödbelysning.