Välj en sida

6:3 Ljus

6:31

33

Allmänt

 

Byggnader ska utformas så att tillfredsställande ljusförhållanden är möjliga att

uppnå, utan att skaderisker och olägenheter för människors hälsa uppstår. Ljusförhållandena

är tillfredsställande när tillräcklig ljusstyrka och rätt ljushet

(luminans) uppnås och när ingen störande bländning och inga störande reflexer

förekommer.

 

 

 

(BFS 2006:12).

 

 

Allmänt råd

Ytterligare regler för fönster och belysning finns i avsnitten 3:22, 3:42,

5:35, 6:253, 8:21, 8:23, 8:24 och 9:52 Web Site.

Regler om ljusförhållanden på arbetsplatser ges ut av Arbetsmiljöverket.

 

(BFS 2008:6).