Välj en sida

 

6:3 Ljus

 

Detta avsnitt ställer krav på möjligheten till belysning,

dagsljus och direkt solljus i byggnader. Dagsljus och solljus