Välj en sida

6:32 Ljusförhållanden

 

6:321 Belysning

 

Belysning anpassad till den avsedda användningen ska kunna anordnas i byggnaders

alla utrymmen. Kravet gäller byggnaden som helhet.

 

 

 

(BFS 2006:12).

 

 

33

 

 

 

Senaste lydelse BFS 2006:12.

 

 

34

 

 

 

Senaste lydelse BFS 2006:12.

 

 

 

Regelsamling för byggande, BBR 2008

 

Del 2, Boverkets byggregler, BBR 6:3 Ljus

6 Hygien, hälsa och miljö

151

 

6

 

BBR

 

Hygien, hälsa och …

 

Allmänt råd

 

SS 12464-1 kan användas vid belysningsplanering av arbetsplatser

inomhus.

 

(BFS 2006:12).