Välj en sida

 

6:323 Solljus

 

I bostäder ska något rum eller någon avskiljbar del av rum där människor vistas

mer än tillfälligt ha tillgång till direkt solljus.

 

(BFS 2006:12).