Välj en sida

8:21 Belysning i kommunikationsutrymmen

Belysningen i kommunikationsutrymmen ska utformas med sådan styrka och

jämnhet att personer kan röra sig säkert inom byggnaden.

 

 

 

(BFS 2008:6).

 

 

Allmäntråd

Regler om belysning i utrymningsvägar finns i avsnitt 5:35.

Belysningsinstallationer bör utformas enligt SS 437 01 46. Den fasta

belysningen bör inte vara bländande.

I publika lokaler bör stora glasytor mot det fria och fönster i slutet av

korridorer kunna skärmas av så att dagsljuset inte bländar.

 

 

 

(BFS 2008:6).