Välj en sida

 

Hushållsel:

 

 

Den el (eller annan energi) som används för hushållsändamål.

Exempel på detta är elanvändningen

 

för spis, kyl och frys och andra hushållsmaskiner

 

samt belysning, datorer, TV och annan hemelektronik

 

och dylikt.

 

Verksamhetsel:

 

Den el (eller annan energi) som används för verksamheten

i lokaler. Exempel på detta är belysning,

 

datorer, kopiatorer, TV samt andra apparater för

 

verksamheten samt spis, kyl och frys och andra

 

hushållsmaskiner och dylikt.