Välj en sida

9:6 Effektiv elanvändning

Byggnadstekniska installationer som kräver elenergi såsom ventilation, fast

installerad belysning, elvärmare, cirkulationspumpar och motorer ska utformas

så att effektbehovet begränsas och energin används effektivt.

 

 

Energihushållning

 

Allmänt råd

 

Ventilationssystems eleffektivitet bör, vid dimensionerande luftflöde, inte

överskrida följande värden på specifik fläkteffekt (SFP):

SFP,kW/(m

3

/s)

Från- och tilluft med värmeåtervinning: 2,0

 

Från- och tilluft utan värmeåtervinning: 1,5

 

Frånluft med återvinning: 1,0

 

Frånluft: 0,6

 

För ventilationssystem med varierande luftflöden, mindre luftflöden än

 

0,2 m

 

 

3

/s eller drifttider kortare än 800 timmar per år kan högre SFP-värden

vara acceptabla.

 

Fast installerade armaturer i kök och badrum bör förses med effektiva

 

ljuskällor som lysrör, kompaktlysrör, lågenergilampor eller dylikt. Armaturer

 

för utebelysning bör förses med effektiva ljuskällor, reflektorer och

 

optik samt styras av skymningsrelä, rörelsedetektor eller dylikt. Fast installerade

 

armaturer för belysning av lokaler bör förses med närvaro- eller

 

dagsljusstyrning där så är lämpligt.

 

Elektriska handdukstorkar och komfortgolvelvärme bör förses med t.ex.

 

timerstyrning eller annan reglerutrustning.

 

Cirkulationspumpar, utom för tappvarmvatteninstallation, bör vara så

 

utformade att de normalt är avstängda när inget behov av flöde finns.

 

 

 

(BFS 2006:12).