Välj en sida
Säkringstabell                  
                     
                     
Cu 6kvmm 25A       På stege tätt förlagt, fler lager   B-förläggning
Cu 10kvmm 35A       På stege tätt förlagt, fler lager   B-förläggning
Cu 16kvmm 50A       På stege tätt förlagt, fler lager   B-förläggning
Cu 25kvmm 63A       På stege tätt förlagt, fler lager   B-förläggning
Cu 35kvmm 80A       På stege tätt förlagt, fler lager   B-förläggning
Cu 50kvmm 100A       På stege tätt förlagt, fler lager   B-förläggning
Cu 70kvmm 125A       På stege tätt förlagt, fler lager   B-förläggning
Cu 240kvmm 250A       På stege tätt förlagt, fler lager   B-förläggning
Cu 2//50kvmm 200A       På stege tätt förlagt, fler lager   B-förläggning
Cu 2//35kvmm 160A       På stege tätt förlagt, fler lager   B-förläggning