Välj en sida

Utrymmen i byggnader ska, utifrån avsedd verksamhet, delas in i

verksamhetsklasser (Vk).

(BFS 2011:26) zoloft weight gain.

 

Allmänt råd

Indelningen beror på

– vilken utsträckning personerna har kännedom om byggnaden och dess

utrymningsmöjligheter,

– om personerna till största delen kan utrymma på egen hand,

– om personerna kan förväntas vara vakna, samt

– om förhöjd risk för uppkomst av brand förekommer eller där en brand

kan få ett mycket snabbt och omfattande förlopp.

Samma byggnad kan delas in i flera verksamhetsklasser.

 

(BFS 2011:26).