Välj en sida

Verksamhetsklassen omfattar utrymmen där det vistas personer som kan förväntas

ha god lokalkännedom, som har förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet och

som kan förväntas vara vakna.

 

(BFS 2011:26).

 

Allmänt råd

Exempel på lokaler som omfattas av föreskriften är industribyggnader, lager

och kontor.

 

(BFS 2011:26).