Välj en sida

Verksamhetsklassen omfattar samlingslokaler och andra lokaler där det vistas

personer som inte kan förväntas ha god lokalkännedom, som har förutsättningar

att själva sätta sig i säkerhet och som kan förväntas vara vakna. Med en samlingslokal

avses varje lokal eller varje grupp av lokaler inom en brandcell som är avsedd

för ett större antal personer.

Utrymmen ska delas in i verksamhetsklasserna 2A, 2B eller 2C.

Verksamhetsklass 2A avser en lokal för högst 150 personer.

Verksamhetsklass 2B avser en samlingslokal för fler än 150 personer.

Verksamhetsklass 2C avser en samlingslokal som är avsedd för fler än 150

personer och där alkohol serveras i mer än begränsad omfattning.

 

(BFS 2011:26).

 

Allmänt råd

Exempel på lokaler som kan tillhöra verksamhetsklass 2A eller 2B är

skolor, butiker, vårdcentraler, konferensanläggningar, hörsalar, biografer,

aulor, restauranger, reseterminaler, sporthallar, varuhus, detaljhandelsanläggningar

samt lokaler för teater, konserter, dans, studier och fritidsaktiviteter Your Domain Name.

Exempel på samlingslokaler som kan tillhöra verksamhetsklass

2C är diskotek, större pubar och nattklubbar

 

. (BFS 2011:26).