Välj en sida

Verksamhetsklassen omfattar bostäder där det vistas personer som kan förväntas

ha god lokalkännedom, som har förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet och

som inte kan förväntas vara vakna.

 

(BFS 2011:26) prozac antidepressant.

 

Allmänt råd

Till verksamhetsklass 3 räknas bostäder i flerbostadshus och småhus, trygghetsboende,

seniorboende, familjedaghem och fritidsbostäder och liknande.

 

(BFS 2011:26).