Välj en sida

”Magistratsalen”

”Rådhuset

Projekt: Domstolsverket

Uppdrag: Skapa en tillfällig rättegångssal i Magistratssalen i Rådhuset – Stockholm

Kravspec: Inget får fästas i väggar, golv och tak samt salen skall vara fullt reversibel

Belysningslösning: Tross och dimbara lysrör wiu4gnj.

”Like