Välj en sida

Piotentialutjämning i Byggnader

Skallkrav = Huvudjordningsskena Anslutning av alla serviser, vatten, gas, tele mfl som är av ledande material till huvudjordningsskena. Stark rekomendation = fundamentsjordning. Om man installerar fundamentsjordning kan man skapa enklare lösningar inne i fastigheten...