Välj en sida

Magnetfält på arbetet

Magnetfalt-och-halsorisker-low v erksamhet/UtrUstning frekvens* (h arbetstagare (µt) z) mätvärden* (µt) referensvärde förElektrolys och smältverk 0 30 000 200 000 Lok 16,7 10 1500 Ställverk 400 kV 50 10 – 40 500 Elsvetsar 50 1-300** 500 Kontorsarbete 50 0,2 500...